هرگاه در انجام عملیات حفاری در یک جهت مشخص به هر دلیلی جهت حفاری را تغییر دهیم به این حالا حفاری انحرافی میگوییم. زمانی از این نوع حفاری استفاده می شود که هدف نهایی از محلی که درآن حفاری را شروع کرده ایم به صورت جانبی دارای فاصله باشد. این نوع حفاری دارای اسامی مختلفی از جمله حفاری کج، مابل و هدایت شده نیز معروف است. گاهی در حفاری چاه های نفت و گاز هزینه های زیادی وجود دارد و برای کاهش این هزینه ها به ناچار از این روش حفاری استفاده می شود.

معمولا از حفاری به صورت انحرافی در مواقعی استفاده می شود که با موانعی روبرو می شویم. گاهی در مسیر حفاری دریا و مناطق مسکونی قرار دارد، در این حالت برای جلوگیری از هرگونه مشکل از انحراف در حفاری استفاده میشود. بنابراین استفاده از روش حفاری جهت دار در زمان هایی که قرار است هزینه زیادی بر روی دست بگذارد بهترین گزینه می باشد.   

برای خرید قطعات جامبو دریل با کارشناسان ما در پارس راک در ارتباط باشید.

یکی از نیازمندیها یی که سبب استفاده از حفاری روش انحرافی می شود، عدم نفوذ و یا بهره برداری آسان از محل مورد نظر است. نوع پیشرفته حفاری جهت دار حفاری افقی می باشد. 

کاربرد های حفاری انحرافی

حفاری جهت دار به عنوان یکی از از انواع حفاری کم هزینه دارای کاربرد های فراوانی است که در اینجا آنها را شرح می دهیم:

  1. استفاده از حفاری جهت دارد در مکان های دور از دسترس و نقاطی که دسترسی به آن بسیار مشکل است مانند دریا، دریاچه و غیره… 
  2. گاهی برای حفاری مجموعه ای از چاه ها از حفاری انحرافی استفاده میشود. به عنوان مثال حفاری های فراساحلی از جمله مواردی است که در آن از این روش استفاده می شود. بدین صورت که برای بهره برداری از چند چاه از یک سکو استفاده می شود. 
  3. کاربرد این روش در چاه های فشار شکن یکی از کاربردی ترین حفاری ها به شمار می رود. چاه های فشار شکن چاهی هستند که در کنار چاه اصلی برای جلوگیری از فوران چاه اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. چاه های فشار شکن در فاصله بسیار نزدیک به چاه اصلی حفر شده و بنابراین عمل حفاری  انحرافی در این شرایط بسیار سخت و پیچیده می باشد. 
  4. کاربرد حفر انحرافی در چاه های زمین گمایی دوگانه برای بهره برداری از منابع زمین گرمایی استفاده می گردد. چاه دوگانه شامل چاهی که آب گرم را به طرف بالا هدایت می کند و چاه تزریقی که برای انتقال آب به داخل لایه های زمین مورد استفاده قرار می گیرد. 

برای حفاری  انحرافی در ابتدا مکان مورد نظر مشخص شده و بعد از آن دکل حفاری مستقر می شود. در ادامه هنگامی که مسیر چاه مشخص شد ابتدا و انتهای آن نیز معلوم می شود. برای انجام این نوع از حفاری در ابتدا باید مسیری را به صورت عمودی حفاری کرد و سپس نقطه انحراف از نقطه ای است که در آن انحراف چاه از مسیر عمودی شروع میشود. در مرحله بعد زاویه شیب افزایش می یابد و جهت حفاری به رشته لوله حفاری نیاز دارد. 

مزیت حفاری به صورت جهت دار

 

سال هاست که از حفاری به روش جهت دار به عنوان روشی کاربردی و موثر در کاهش هزینه ها و انجام سریع حفاری استفاده می شود. از روش حفاری  انحرافی برای تولید بیشتر نفت از مخازن بهره برده می شود، و همین امر سبب شده تا ضریب بهره برداری از ذخایر نفتی افزایش یابد. به عبارت دیگر از روش حفاری افقی یا انحرافی برای بازیافت ثانویه استفاده می گردد.  

گاهی دست یابی به مخازن و ذخایر زیرزمینی به دلایل زمین شناسی امکان پذیر نیست مانند مخازن گسله ای و گنبد های نمکی. در حال حاضر تکنولوژی حفاری روش انحرافی بیشترین پیشرفت را در این زمینه داشته است. وجود نیاز در انجام حفاری به صورت انحرافی استفاده از این روش را ضروری ساخته است. 

روش های حفاری به شکل انحرافی یا جهت دار

در اینجا به چند مورد از روش های حفاری  انحرافی اشاره می کنیم:

برای سرویس جامبو دریل با کارشناسان ما در پارس راک در ارتباط باشید.

حفاری گمانه به چه روشی صورت میگیرد؟
ادامه مطلب

انحراف از مسیر اولیه :

در صورت مشاهده تغییرات پیش بینی نشده زمین شناسی.

مکان غیر قابل دسترسی:

شامل مکان هایی است که هدف حفاری در آن با موانعی مانند ساختمان، فرودگاه مواجه می شود.

حفاری چاه های فرونشانی:

هدف از ایجاد این نوع چاه ها ایجاد ارتباط با چاه های در حال فوران است.

برای تعمیر جامبو دریل با کارشناسان ما در پارس راک در ارتباط باشید.

حفر چاه اکتشافی چندگانه از یک دهانه چاه :

با مسدود کردن چاه در یک عمق مشخص و ایجاد یک انحراف یک چاه جدید ر می تواند حفر کرد. 

حفر چندین چاه از یک حفره به جای کندن و حفر چند چاه جداگانه

کج کردن چاه :

یکی از روش های مورد استفاده در ایران می باشد. این کار در زمانی که ابزار حفاری درون چاه گیر کرده است انجام می شود.

حفاری چاه بصورت اجهت دار جهت اکتشاف

استفاده از حفاری به صورت انحرافی برای توسعه میدان نفتی و گازی

نیازمندی درحفاری چاه در بسیاری زمینه ها سبب شده تا حفاران بیش از گذشته از روش حفاری  انحرافی به عنوان یک روش اقتصادی استفاده کنند.