دریل واگن عملیات حفاری با تاریخ تمدن بشری شکل‌گرفته است و به تدریج با توسعه صنایع و تبدیل شدن به یک صنعت عظیم تکامل‌یافته است. کلمه دریل کردن به معنی نفوذ در سنگ برای ایجاد فضایی استوانه‌ای است. این فضای استوانه‌ای ممکن است برای پرتاب سنگ و حفر سنگ ایجاد